FORUM İSTANBUL 2017

(4-5 MAYIS 2017 - Swissotel The Bosphorus)

 

GERİ SAYIM BAŞLADI!!!

'Yarının Kurulması- Hedef2023' sloganıyla yola çıkan ve Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023 yılında Türkiye'yi sadece bulunduğu coğrafyada değil, dünyada önde gelen güçlü bir devlet yapmayı kendisine hedef olarak benimseyen Forum İstanbul 15 yılı geride bıraktı. 

4-5 Mayıs 2017 tarihinde Swissotel The Bosphorus'ta gerçekleşecek olan 16. Forum İstanbul 2023 Konferansı'nın bu seneki ana teması 'TÜRKİYE GELECEĞİ'Nİ YENİDEN TASARLIYOR'.

 Dünya dengeleri radikal bir değişim sürecinden geçiyor. Dünya ticaret hacminde yaşanan keskin ivme kaybı, İngiltere'nin referandum sonucu Avrupa Birliği'nden ayrılmaya karar vermesi (Brexit), ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesi, FED kararları ve ABD doları üzerindeki etkisi, jeopolitik sarsıntılar ve paralelinde artan göç sorunu, tüm dünyada artan terör saldırıları gibi olgular küresel boyutta damga vururken Türkiye'de de beklenmedik gelişmelerin yaşandığı bir dönemi ardımızda bırakıyoruz. Bu sebeple 2023 Türkiye'sine doğru ilerlerken ilk oturumumuz 'Dünya'da ve Türkiye'deki yeni dönem' dir. Bu oturumun onur konuğu İsveç Eski Başbakanı CARL BILDT'dir.

Forum İstanbul 2017 programında bu sene Gümrük Birliği'nin Güncellenmesi, AB ve Türkiye Ticaretindeki Gelişmeler'de ayrı bir oturumda ele alınacaktır. Gümrük Birliği'nin revize edilmesi ile rekabet gücünde sağlanacak artışlar neler olacak? Dünyada yeni bir korumacılık damgası yayılırken kapılar nasıl aralanabilir? Küresel mal ticaretinin yavaşladığı bir ortamda hizmet ticaretinin (Turizm ve ulaşım sektörleri) sunduğu fırsatlar olabilir mi?Cazibe Merkezleri programı ile Anadolu'nun ihracat potansiyeli nasıl artabilir? Yöresel ürünler için fırsatlar neler olabilir? Uluslararası rekabette öne çıkmak için gerekli tasarım, markalaşma ve inovasyon çalışmaları nelerdir? Yatırım projeleri için iç ve dış finansman kaynakları neler olabilir? gibi soruların yanıtlanacağı bu oturumda önümüzdeki dönemde küresel ticaret hacminde daralmalar görülürken Türkiye'nin dış ticaret yolculuğunun nasıl geçeceği ele alınacaktır. 

Bu sene ele alınacak bir diğer önemli başlık ise 'Türkiye Varlık Fonu ve Dünya Uygulamaları' dır. Oturumda, Dünya'da 1970'lerden beri ülkeler ekonomik büyüme ve kalkınmaya katkı sağlaması amacıyla resmi rezervleri dışında oluşan birikimlerini karlı bir şekilde değerlendirmek için kurulan ulusal varlık fonları ile Türkiye'de kısa süre önce kurulan Türkiye Varlık Fonu ele alınacaktır. Varlık Fonunun sağlayacağı katkıların neler olduğu ve Dünyadaki başarılı örnekler anlatılacaktır. 

Gelişmekte olan ülkelerin önünde engel olan orta gelir tuzağının aşılabilmesi ve refah toplumu niteliği kazanabilmesi için sanayileşme öncelikler arasında yer alırken Türkiye’nin geleceğinde bilişimin stratejik bir sektör olduğu kabul edilmeli. Cari açığın da katma değeri yüksek ürünler ve yazılımlar ile kapatılabileceği sürekli konuşulan konular arasında. Bu nedenle Endüstri 4.0 yatırımlarının tamamlanması durumunda Türkiye’nin büyüme potansiyelinin artacağı öngörülmekte.Yapılan araştırmalar dijital teknolojilerin mevcut endüstrileri nasıl değiştirdiğini veya tamamen yeni teknolojiler yarattığını ortaya koyarken, rekabetçi ve bilgiye dayalı sektörler gelecekte ön plana çıkacak. Yanısıra birkaç yıl içerisinde nesnelerin üreteceği bilgi trafiği, 10 sene öncesine göre toplam internet trafiğinden çok daha fazla olacak. Dördüncü sanayi devrimi ile yaşanılan, çalışılan ve üretilen şeyler şekil değiştirdikçe, dijital olarak etkinleşen bir geleceğin tam potansiyeli nasıl kavranacak?  Pazardaki rekabet güçlerini artırmak / korumak isteyenler neler yapmalı? Bu cevapları aramak için Forum İstanbul 2017'de 'Sanayide ve Ekonomide Dijital Dönüşüm' konuşulacaktır.

'Finansal Sistemlerin Geleceği Nasıl Olacak?' soruda ayrı bir oturum konusudur. Bilindiği üzere Teknolojik yenilikler konusunda Türk bankacılığı oldukça ödüllü bir geçmişe sahip. Dijital dönüşüm ile finans sektöründe yepyeni ufuklar gelişirken, küresel bankacılık ve stratejiler nasıl bir yol almaktadır? Küresel yeni nesil finansal sistemini yöneten trendler nelerdir? Türkiye 2023 yılı hedefi olan Nakitsiz topluma ulaşıyor mu? Dijital yetkinliğin artması sonucu sektörün büyümesine etkileri neler olacak? 

Bir zamanların “geçici savaşmama hali” olan barış kavramı, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kalıcı olarak bir beklentiye dönüşmesine rağmen, ülkelerin savunma harcamaları üst kalemler arasında yer almıştır. Halihazırda dünyanın çeşitli yerlerinde devam eden terör hareketlerine ve zaman zaman değişik nedenlerle ülkelerarası yaşanan çatışma ve savaşlara da hala şahit olmaya devam etmekteyiz. Ufukta jeopolitik olarak hangi zorluklar ve fırsatlar görülmektedir? İşte tüm bu sorular ‘Savunma’da Stratejik Yenilikler Neler Olmalı’ başlıklı oturumda cevap bulacaktır. 

Türkiye geleceğinde yer alacak stratejik sektörlerden biri de Enerji'dir. 'Türkiye'nin Geleceğinde Yer Alacak Stratejik Sektörlerden Enerji'de Yol Haritası' başlıklı oturumda Küresel enerji görünümü, enerji yatırım stratejilerinde liderler için yol haritası, petrol ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin enerji politikası üzerindeki etkileri, yenilenebilir enerji kaynakları ve teknolojileri, enerji bağımlılığının azaltılması için enerji verimliliğinin artırılması:yeni teknolojik çözümler, enerji yatırımları için finansman kaynakları ele alınacaktır. 

Yeniçağ insanının yaşam alanı ile ilgili olarak da beklentileri değişime uğramakta. Zaman ve enerji tasarrufu mantığı ile akıllı binalardan akıllı şehirlere, akıllı şehirlerden akıllı yaşama uzanan bir kavram gitgide yayılmakta. Yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemler ile kaynakların etkin kullanıldığı, konforlu ve insan odaklı yeni yaşam alanlarının oluşturulması temel alınmakta. Bu sebeple 'Gelecekte Yaşam ve Fırsatlar' ana başlığını taşıyan son oturum da Türkiye için geleceğin yaşamının nasıl kurgulanacağı konuşulacaktır. 

STRATEJİK
PARTNERLER
YÜZYIL
SPONSORLARI
Destekleriyle
Düzenleyen

Bizi Takip Edin
© 2016 Forum İstanbul. Tüm Hakları Saklıdır.