BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20210315T141917Z DESCRIPTION:19 yıldır Türkiye’nin en uzun soluklu uluslararası vizyo ner toplantısı özelliği ile Dünya ve Türkiye gündemini ele ala n\, gelecek perspektiflerini değerlendiren Forum İstanbul 2023 Konfera nsları bu yıl 20. yılını kutluyor. Bu yılda Dünyada ve ülkemizde y aşanan Covid-19 virüs salgını dolayısıyla online olarak gerçekleşt irilecek Forum İstanbul 2021\, Dünya Gazetesi işbirliği ile Dünya Gaz etesi twitter\, facebook\, youtube ve ana manşet web sitesi üzerinden ya yınlanacaktır. Her gün iki oturum olmak üzere 10 oturumdan oluşacak F orum İstanbul haftası tüm katılımcılara ücretsiz olarak gerçekleş ecektir. ‘Yarını Anlamak’ ana temasında gerçekleşecek forumda gel ecek senaryoları\, yaşamsal önceliğimiz iklim krizi ve döngüsel ekon omi\, Endüstri 4.0’dan Endüstri 5.0’a\, Dünyaya bağlanan dijital k öprü: E-İhracat\, dijital dönüşüm\, akıllı şehirlerin geleceği\ , küresel trend:Fintech\, dijitalleşen sağlık ile yeni sağlık ekonom isi\, ekonominin can suyu\; girişimcilik ve eğlencenin dijitalleşmesi\; oyun - e-spor konuları tartışılacaktır. \n DTEND;VALUE=DATE:20210529 DTSTAMP:20210315T141845Z DTSTART;VALUE=DATE:20210524 LAST-MODIFIED:20210315T141917Z PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=tr:Forum İstanbul 2021 TRANSP:TRANSPARENT UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000090694FB6BD19D701000000000000000 010000000C54CCC906517CC4CA4E0BB5DBE8E4F65 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

19 yıldır Türkiye ’nin en uzun soluklu uluslararası vizyoner toplantısı özelliği ile Dünya ve Türkiye gündemini ele alan\, gelecek perspektiflerini değerlendiren Forum İstanbul 202 3 Konferansları bu yıl 20. yılını kutluyor. Bu yılda Dünyada ve ül kemizde yaşanan Covid-19 virüs salgını dolayısıyla online olarak ger çekleştirilecek Forum İstanbul 2021\, Dünya Gazetesi işbirliği ile D ünya Gazetesi twitter\, face book\, youtube ve ana manşet web sitesi üzerinden yayınlanacaktır. Her gün iki oturum olmak üzere 10 oturumda n oluşacak Forum İstanbul haftası tüm katılımcılara ücretsiz olara k gerçekleşecektir. ‘Yarını Anlamak’ ana temasında gerçekleşece k forumda gelecek senaryoları\, yaşamsal önceliğimiz iklim krizi ve d öngüsel ekonomi\, Endüstri 4.0’dan Endüstri 5.0’a\, Dünyaya bağl anan dijital köprü: E-İhracat\, dijital dönüşüm\, akıllı şehirle rin geleceği\, küresel trend:Fintech\, dijital leşen sağlık ile yeni sağlık ekonomisi\, ekonominin can suyu\; giriş imcilik ve eğlencenin dijitalleşmesi\; oyun -  e-spor konuları tartışılacaktır. 

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:FREE X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 END:VEVENT END:VCALENDAR